Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607

Notice: Undefined index: ADJUNT2 in /usr/www/users/astramat/aulaclinic/cursos/view.php on line 607
ACTUALITZACIÓ EN NEFROLOGIA PER A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA - Cursos - Aula Clínic

Aula Clínic. El compromiso con la formación en Ciencias de la Salud

Estás en: InicioCursosCursos de medicina → ACTUALITZACIÓ EN NEFROLOGIA PER A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

ACTUALITZACIÓ EN NEFROLOGIA PER A L’ATENCIÓ PRIMÀRIA

Código del curso: PD040748. 5 plazas disponibles

Horas lectivas:
5 hores lectives
Calendario:
13 de Abril de 2018
Horario:
de 9.00h a 14.00h
Número de plazas:
plazas (5 disponibles)

Dirección y cordinación

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ
Dra. Pilar ARRIZABALAGA
Coordinadora de Nefrologia Extrahospitalària, SNTR
Coordinadora del Grup de Nefrologia, AIS-BE
Dr. Esteban POCH
Cap de Servei Nefrologia i Trasplantament Renal

Organización

ICNU Instituto Clínic de Nefrología y Urología - Nefrología y Trasplante Renal

Servei de Nefrologia i Trasplantament Renal.
Institut Clínic de Nefrologia i Urologia (ICNU).
Hospital Clínic de Barcelona
Grup Clínic de Nefrologia. AISBE

Curs Acreditat per el Consell Català amb 0.4 crèdits

Quiero inscribirme en este curso como:

Objetius Generals: 

Actualitzar els coneixements dels metges d’atenció primària i dels nefròlegs en formació en relació amb la malaltia renal, i, la seva prevenció en població de risc de malaltia renal crònica (MRC).

1. 1. Revisar l’HOMEÒSTASI DEL POTASSI EN EL BLOQUEIG DEL SRAA donat que aquest últim es el tractament emprat a fi de nefroprotecció en la majoria de malalts amb MRC i en la població de risc de MRC, tant per HTA com a conseqüència de malaltia glomerular.

1. 2. Actualitzar l’ ABORDATGE EN L’ASSISTÈNCIA PRIMÀRIA DE LA HEMATÚRIA I LA PROTEÏNÚRIA  d’acord amb la Ruta Assistencial de la Malaltia Renal Crònica (MRC) a l’Àrea Integral de Salut-Barcelona Esquerra (AIS-BE).

1. 3. Actualitzar el maneig del malalt amb QUISTS RENALS distinguint,  en particular, entre els quists  inespecífics i els quists específics en la MRC a partir de la prova d’imatge renal.

1. 4. Revisar i actualitzar EL CRIBRATGE EN L’ABORDATGE DEL CÀNCER EN EL TRASPLANTAMENT RENAL devant l’increment tan de la freqüència com la severitat de la malignitat en el portador d’un empelt renal.

Profesorado

Esteban Poch

INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA

Pilar Arrizabalaga

INSTITUT CLÍNIC DE NEFROLOGIA I UROLOGIA

Sede del curso

FACULTAT DE MEDICINA

C/ CASANOVAS 143

AULA MAGNA-PLANTA 3

Secretaría Técnica, información y reserva de plazas

Hospital Clínic de Barcelona. Aula Clínic
C/ Villarroel, 170. 08036 Barcelona
Escalera 12, Pl. 4
Isabel Gallego
Tel.: 93 227 98 95 (Ext. 9895)
Fax: 93 227 98 59
aclinic@clinic.ub.es

Quiero inscribirme en este curso como:

Fundació Clínic Barcelona

Aula Clinic

Calle Villarroel, 170
08036 Barcelona

Tel: 93 227 98 52
93 227 98 95
Fax: 93 227 98 59

Otras instituciones relacionadas

  • Idibaps
  • Barnaclinic
  • Gesclinic
  • TSF
  • CAPs Eixample
  • Clinic Barcelona. Hospital Universitari